close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • MIEJSCA PAMIĘCI

 •  

   

  Lp.

  NAZWA OBIEKTU

  NAPISY UMIESZCZONE NA UPAMIĘTNIENIU

  MIEJSCE USTANOWIENIA

  DATA USTANOWIENIA

  Obwód Archangielski

  1

  Pomnik Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Jercewie

  Gustaw Herling-Grudziński 1919-2000. Pisarz polski, autor Innego świata. Więzień łagru w Jercewie 1940-1942

  Jercewo
  (obwód archangielski)

  13.09.2009

  2

  Groby łagierników oraz krzyże z tablicami polskimi na cmentarzu Makarjicha w Kotłasie

  1930 - 1939 - 1956
  Polakom, Rosjanom
  i wszystkim zmarłym zamęczonym w kotłaskich łagrach: Matkom, Ojcom, Siostrom, Braciom, Córkom
   i Synom

  Kotłas
  (obwód archangielski)

  1995

  3

  Pomnik Eugeniusza Bodo na cmentarzu Makarjicha w Kotłasie

   

  Kotłas
  (obwód archangielski)

  02.10.2011 - odsłonięcie pomnika

  4

  Tabliczka pamięci Stanisława Mikke
  na cmentarzu Makarjicha w Kotłasie

  Stanisław Mikke. 1898-1944. Opiekun wywiezionych Polaków. Zamęczony przez NKWD w Kotłasie. Niech się Polska przyśni Tobie

  Kotłas
  (obwód archangielski)

  1997 - ufundowanie tablicy

  5

  Krzyż przy stacji kolejowej "Zaowrażje" oraz tablica pamiątkowa

   

  Kotłas
  (obwód archangielski)

  1995

  6

  Polskie mogiły
  na cmentarzu miejscowym w Priwodino

   

  Priwodino
  (obwód archangielski)

  2002 r. - cmentarz polski został oznakowany
  tabliczkami na drzewach na wysokości
  ok. 3 m. przez uczniów szkoły nr 4 w Kotłasie

  7

  Polskie groby (np. mogiła Franciszka Rydza)
  na cmentarzu w Jareńsku oraz pomnik

   

  Jareńsk
  (rejon lenski, obwód archangielski)

  1996 - pomnik

  8

  Polski cmentarz Kriesty
  w wiosce Sosnowaja
  w rejonie Wierchniej Tojmy

  Na tablicy wykuto nazwiska 70-ciu pochowanych na tym
  cmentarzu Polaków

  Sosnowaja
  (rejon Wierchniej Tojmy, obwód archangielski)

  30.10.2008
  w obchodzonym w Rosji Dniu
  Pamięci Ofiar Represji Politycznych
  dokonano otwarcia odnowionego cmentarza
  i poświęcenia krzyża.
  30.10.2010 - uroczyste odsłonięcie pomnika
  na polskim cmentarzu Kriesty

  9

  Cmentarze spiecposiołków w Wierchnietojemskim rejonie: Gljadiło, Zielenik, Żarowaja, Korgowa

   

  Gljadiło, Zielenik, Żarowaja, Korgowa (rejon Wierchniej Tojmy,
  obwód archangielski)

  30.10.2010 -
  na polskim cmentarzu Kriesty,
  ustawiono krzyż poświęcony pamięci Polaków
  zmarłych
  w spiecposiołkach: Zielenik,
  Żarowaja, Korgowa,
  na krzyżu umieszczono
  listę osób zmarłych
  w tych osadach

  10

  Cmentarz posiołka Monastyriok.

  1940-1941. Pamięci rodaków tutaj spoczywających

  Okolice wsi Priwodino
  (rejon kotlaskij, obwód archangielski)

  2012 - ustanowiono krzyż pamiątkowy

  11

  Krzyż pamięci poświęcony Polakom zmarłym
  w specposiołkach
  Siewiernaja i Jużnaja Korgowa

   

  Siewiernaja i Jużnaja Korgowa
  (rejon wierchnietojemskij, obwód archangielski)

  2010

  12

  Krzyż pamięci w specposiołku Żarowaja

   

  Żarowaja
  (rejon wierchnietojemskij, obwód archangielski)

  2010 - ustanowiono krzyż pamiątkowy
  ku czci Polaków pochowanych
  na cmentarzu przy specposiołku Żarowaja

  13

  Pomnik w specposiołku Nianda

  Pamięci żołnierzy Wojska Polskiego, jeńców wojennych,
  którzy zginęli 26 X 1940

  Urdoma
  (rejon lenski, obwód archangielski)

   

  14

  Polski cmentarz w Rossochach

  Tutaj spoczywają Polacy, wbrew swojej woli wywiezieni
  ze swojej ojczyzny
  do specposiołka Rossochy
  w czasach
  stalinowskich, zamęczeni ciężką pracą, zmarli z zimna i głodu w latach 1940-1944. Pamięć wieczna, pokój wieczny.
  Przechodniu, uszanuj to miejsce. (ros.)

  Rossochy
  (rejon szenkurski, obwód archangielski)

  Czerwiec 2009 - ustanowiono krzyż
  ku pamięci polskich zesłańców.
  Wrzesień 2010 - ustanowiono tablicę pamiątkową

  15

  Krzyż w Roczegdzie
  i na łagrowym cmentarzu (25 km od Roczegdy) oraz tabliczka w języku polskim przymocowana do głazu

  Pamięci tu więzionych
  i zmarłych Polaków oraz ludzi innych
  narodowości. Na tym miejscu w latach 1939-1943 znajdował się koniecgorski obóz gułagu. Roczegda, czerwiec 1996.

  Roczegda
  (obwód archangielski)

  Czerwiec 1996

  16

  Polski cmentarz spiecposiołka Jeżma niedaleko Piniegi

  S+P Zofia Kwiatkowska
  ur. 9/IX 35 r. zm. 7/IX 41 r.//
  S+P Józefa 15.X.1867 - 21.I.1942//
  S+P Wiktor Nowodworscy 3.V.1866-24.VI.1941

  Jeżma
  (rejon pineski, obwód archangielski)

  2011 - młodzież
  z Krakowa ustanowiła krzyż
  pamiątkowy

  17

  Cmentarz polskich zesłańców

  W latach 1940-1944 we wsi Kargowino, mieszkało
  i pracowało 600 deportowanych Polaków. Wielu z nich zmarło i zostało tutaj pochowanych. Niech im ziemia lekką będzie. (ros.)
  Cześć ich pamięci. (pol.)

  Kargowino
  (rejon pineski, obwód archangielski)

  1996

  18

  Cmentarz specposiołka Siużma

  Świętej pamięci Marii Tipeltowej. 1856-1942.

  Siużma (rejon pineski, obwód archangielski)

  2013 - ustanowienie krzyża z pamiątkową tabliczką

  19

  Pomnik w Pinedze

   

  Pinega (obwód archangielski)

  12.08.2012 - ustanowiono pomnik
  ku czci ofiar represji politycznych.

  20

  Cmentarz przy Pineskim Domie Inwalidów

   

  Pinega (rejon pineski, obwód archangielski)

  2011 - dzięki programowi badawczemu realizowanemu przez organizację "Polonia"
  z Archangielska  . "Pamięć jest warunkiem trwania narodu" terytorium cmentarza zostało udokumentowane

  21

  Prawosławny i katolicki krzyż na cmentarzu spiecposiołka
  Wierjużskoje oziero

   

  Wierjużskoje oziero (rejon ustjański, obwód archangielski)

  01.03.2010 - poświęcenie katolickiego krzyża

  22

  Mogiły polskich żołnierzy na cmentarzu łagru NKWD nr 211 Archangielsk

   

  Na przedmieściach Archangielska
  w rejonie dzielnicy isakogorskiej (nieopodal wsi Tarakanowo)

   

  23

  Cmentarz specposiołka Ulskoje

  S+P Janiszewski Antoni
  ur. 1.I.1971 - 10.XI…

  Ulskoje
  (rejon chołmogorskij, obwód archangielski)

   

  24

  Tablica pamięci Polaków
  w Alei pamięci na wyspach Sołowieckich

   

  Wyspy Sołowieckie (obwód archangielski)

  07.08.2011 - odsłonięcie tablicy poświęconej
  pamięci więźniów sołowieckiego więzienia i łagrów SŁON-u

  25

  Mogiła Anny Chotko w rejonie Onieskim

  S+P ANNA CHOTKO ZMARŁA 2.XII.40

  Tuszyłowo
  (rejon Onieski)

   

  Obwód Murmański

  26

  Pomnik przy mogiłach polskich marynarzy - uczestników konwojów alianckich

  W 50. rocznicę wybuchu
  II wojny światowej w hołdzie
  marynarzom polskim poległym w konwojach
  do Murmańska. Rodacy.
  Przechodniu powiedz Polsce, żeś widział nas tutaj leżących gdyśmy świętym jej prawom posłuszni będąc - polegli.

  Murmańsk

  1.09.1989 r.

  27

  Cmentarz Polaków zmarłych w łagrze Ponoj na półwyspie Kolskim

   

  Na lewym brzegu rzeki Ponoj
  na półwyspie Kolskim

   

  Obwód Nowgorodzki

  28

  Cmentarz w Jogle

  Żołnierzom Armii Krajowej. Koledzy i rodziny. Jogła. VIII.1993 //
  Piotr Domański. Żył 38 lat, zmarł 24.11.1945 w obozie
  jenieckim w Borowiczach. Pokój jego duszy. //
  Pamięci Polaków. Ponad 600  żołnierzy Armii Krajowej więzionych
  w latach 1944-1947, zmarłych w łagrach NKWD-MWD nr 270, pochowanych na tym cmentarzu i w innych miejscach w rejonie Borowicz. Rodacy 2002.

  Jogła
  (rejon borowicze, obwód nowgorodzki)

  1993 - ustanowiono krzyż i kamień pamięci.
  2002 - odsłonięcie tablicy poświęconej  żołnierzom Armii Krajowej
  2004 - 6 kamieni pamięci z nazwami obozów.
  2008 - miejsca pamięci poddane renowacji (projekt sfinansował Urząd ds. Kombatantów i Osów Represjonowanych)

  29

  Krzyż pamiątkowy oraz tablica upamiętniające żołnierzy AK pochowanych w Ustjie

   

  Ustjie
  (rejon borowicze, obwód nowgorodzki)

  1993 - ustanowiono drewniany katolicki krzyż
  2002 - krzyż zastąpiono metalowym i umieszczono tablicę pamiątkową

  30

  Krzyż pamiątkowy oraz tablica upamiętniające żołnierzy AK pochowanych w Bobrowiku

   

  Bobrowik, (rejon miasta Borowicze, obwód nowgorodzki)

  2002

  31

  Pomnik na cmentarzu przyłagrowym
  w Szybotowo oraz krzyż

  Pamięci Polaków.Żołnierzy Armii Krajowej więzionych
  w latach 1944-1947, zmarłych w łagrach NKWD-MWD nr 270, pochowanych na tym cmentarzu. Rodacy 2002.

  Szybotowo (2km od miasta Borowicze, obwód nowgorodzki)

  2002

  32

  Tablice ku czci żołnierzy AK w cerkwi w Jogle (Jegolsk)

  Spiżowa tablica zwieńczona Krzyżem Armii Krajowej
  z napisami w języku rosyjskim i polskim.

  Cerkiew w Jogle

  1992-1993

  Obwód Wołogodzki

  33

  Pomnik Josepha Conrada

  Joseph Conrad (Józef Konrad Korzeniowski) / wybitny pisarz / przebywał w Wołogdzie w latach 1862-63

  Wołogda,
  ul. Koźlieńska 62

  2013 (pomnik tymczasowo usunięty 15.06.2016)

  34

  Krzyż oraz polskie groby
  z XIX w. na katolickiej części cmentarza Gorbaczowskiego
  w Wołogdzie

   

  Cmentarz Gorbaczowski, Wołogda

  2015 (odnowienie grobów)

  35

  Budynki dawnego łagru
  w Griazowcu (w murach monastyru korniliewo-kormielskiego), gdzie przetrzymywano polskich jeńców w latach 1939-41 oraz 1943-48

   

  Griazowiec
  k. Wołogdy

   

  36

  Groby Polaków zmarłych
  w czasie II wojny światowej upamiętnione krzyżem w Swietłoje

  Cmentarz Polaków z lat 1941-42 (inskrypcja)

  Swietłoje (400 km od Wołogdy)

  1994 (krzyż)

  37

  Masowe groby Polaków rozstrzelanych
  na uroczysku Czasznikowo w latach 1937-38

   

  Czasznikowo
  (k. Wołogdy)

   

  Republika Karelia

  38

  Cmentarz Sandarmoch

  Pamięci Polaków - ofiar systemu komunistycznego - którzy tutaj zginęli, jak i we wszystkich zakątkach Rosji sowieckiej.
  Studenci z Polski. Lipiec 2007

  Sandarmoch (k. Miedwieżjegorska,
  Republika Karelia)

  2007 -ekspedycja studencka "śladami męczenników za wiarę" z Krakowa, ustanowiła krzyż katolicki z tablicą upamiętniającą.
  05.08.2008 - odsłonięcie pomnika pamięci ofiar stalinowskich represji

  39

  Masowe groby Polaków rozstrzelanych
  na uroczysku Krasnyj Bór w latach 1937-38

   

  Krasnyj Bór (k. Pietrozawodska)

   

  40

  Cmentarz w Krasnym Borze, tablica oraz krzyż

  1937-1938 Pamięci Polaków i ludzi innych narodów, ofiar represji, którzy znaleźli wieczny pokój w tej ziemi.

  Niech spoczywają w pokoju.

  Krasnyj Bor (k. Pietrozawodska, Republika Karelia)

  30.10.2016
  w obchodzonym w Rosji Dniu
  Pamięci Ofiar Represji Politycznych
  dokonano odsłonięcia
  i poświecenia tablicy oraz Krzyża

  Republika Komi

  41

  Polskie krzyże w Workucie

   

  Workuta
  (Republika Komi)

  30.08.1997 - u wejścia do kopalni
  "Workutinskaya" ustanowiono pomnik ku
  pamięci polskich ofiar workuckich łagrów

  42

  Krzyż ku pamięci Józefa Dzięgielewskiego, cmentarz więźniów punktu łagrowego nr 1 Intalaga/ nr 1 Minłaga, Pierwszy Górny

  Józef Dzięgielewski
  ur. 21.XII.1891 r. zm. 20.XI.1941 r.
  Spoczywa w Wielkiej Incie. Pokój Jego Duszy.

  Pierwszy Górny, Inta
  (Republika Komi)

  11.08.2004 - na brzegu zbiornika wodnego
  umieszczono krzyż pamiątkowy z tablicą

  43

  Cmentarz polski byłego specposiołka Wietka

   

  Wietka
  (rejon kniażpogoski Republika Komi)

  2002 - odbyła się ekspedycja uczniów Domu
   Twórczości Dziecięcej
  z miasta Jemwa.
  Uczniowie ustanowili pamiątkowy krzyż

  44

  Krzyż pamięci
  na cmentarzu w Abieży

   

  Abież
  (rejon intinskij, Republika Komi)

  11.11.1999 - ustanowiono krzyż
  ku pamięci
  zmarłych w miejscowym obozie Polaków

  45

  Cmentarz specposiołka Czesjel

  [Nieczytelnie] NSKI KAZIMIER 1869-1940

  Czesjel
  (rejon priluzski, Republika Komi)

   

  46

  Grób ks. Lucjana Pereświet-Sołtana (więźnia NKWD) - krzyż i tabliczka blaszana w Incie

  S.P. ksiądz Lucjan Pereświet-Sołtan zmarł 21.01.1951 r. Ale Ty, Boże, który z wysokości strzały swe rzucasz na kraju obrońcę, Błagamy Ciebie

  Inta

  1955

  47

  Cmentarz łagrowy upamiętniony krzyżem prawosławnym w Uchcie-Wetłosian

  Niewinnie zabitym

  Uchta-Wetłosian

  1989 (krzyż)

  Sankt Petersburg (Obwód Leningradzki)

  48

  Pomnik upamiętniający represjonowanych w ZSRR katolików na cmentarzu
  w Lewaszowie.

  W 2015 dodano stelle upamiętniające księży katolickich

  Lewaszowo (k. Sankt Petersburga)

  28.10.2010

  49

  Polski pomnik
  na cmentarzu w Lewaszowie poświęcony pamięci Polaków rozstrzelanych w latach 1937-1938

  Przebaczamy i prosimy
  o przebaczenie.
  W 1998 dodano: Pamięci Polaków - ofiar masowych represji rozstrzelanych w latach 1937-1938. Rodacy

  Lewaszowo (k. Sankt Petersburga)

  30.10.1993

  50

  Polska stela na cmentarzu Piskariowskim

  Polakom obrońcom oblężonego Leningradu

  Sankt Petersburg

  24.01.2004 - w 60. rocznicę przerwania
  blokady, odbyło się uroczyste odsłonięcie
  tablicy pamiątkowej

  51

  Rzymskokatolicki cmentarz Wyborski

   

  Sankt Petersburg

  31.05.2011 - ustanowiono pomnik upamiętniający represjonowanych
  w ZSRR katolików

  52

  Groby Polaków na cmentarzu luterańskim
  (w tym grób Edwarda Piekarskiego)

   

  Sankt Petersburg

   

  53

  Popiersie króla Jana III Sobieskiego i Marysieńki
  w Ogrodzie Letnim

   

  Sankt Petersburg

  Zabrana z Oleskiego Zamku pod Lwowem
  w drodze powrotnej
  z bitwy pod Połtawą
  w 1709 r.

  54

  Krypta Stanisława Augusta Poniatowskiego w kościele Św. Katarzyny oraz tablica pamiątkowa

  W tym kościele spoczywał do 1938 roku ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski urodzony
  17 stycznia 1732
  w Wołczynie. Zmarł 12 lutego 1798 w Sankt Petersburgu

  Sankt Petersburg

  08.03.1998 (tablica ufundowana w 1994)

  55

  Tablica ku pamięci Tadeusza Kościuszki
  na ścianie Pałacu Marmurowego

  W tym pałacu w 1796 r. przebywał Tadeusz Kościuszko, polski mąż stanu...

  Sankt Petersburg

  1994 (restauracja
  w 2004 i 2016)

  56

  Tablica ku czci Tadeusza Kościuszki w Twierdzy Pietropawłowskiej

   

  Sankt Petersburg

   

  57

  Popiersie Adama Mickiewicza

  My z Niego Wszyscy/
  Wielkiemu polskiemu poecie w dwusetną rocznicę urodzin/Rodacy

  Pod szkołą nr 216 jego imienia,
  Sankt Petersburg

  1998, z okazji dwusetnej rocznicy
  urodzin poety

  58

  Tablica pamiątkowa Adama Mickiewicza

  W tym domu żył…

  ul Kazańskaja 39, Sankt Petersburg

  1955 (w 100. rocznicę śmierci poety)

  59

  Tablica pamiątkowa Adama Mickiewicza w kościele św. Stanisława

  Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie…

  ul. Sojuza Pieczatnikow 22, Sankt Petersburg

  1998

  60

  Tablica pamiątkowa Jarosława Dąbrowskiego

   

  ul. Anglijskaja Nabierieżnaja 32, Sankt Petersburg

  1985

  61

  Tablica pamiątkowa Ludwika Waryńskiego

   

  Zagorodnyj Prospekt 49, Sankt Petersburg

  Lata 70-te XX wieku

  62

  Tablica pamiątkowa Mariana Pierietiatkowicza (znany Polak - architekt)

   

  Kowieński pierieułok 7, Sankt Petersburg

   

  63

  Tablica pamiątkowa Ignacego Kraczkowskiego (uczony arabista)

   

  Nabierieżnaja Lejtenanta Schmidta 1/2, Sankt Petersburg

   

  64

  Tablica ku czci Polaków - laureatów i zasłużonych pedagogów
   w Konserwatorium Petersburskim

  Laureatom i zasłużonym pedagogom Konserwatorium / rok ukończenia
  1879 - Stanisław Gebel
  1882 - Antoni Areński

  Państwowe Konserwatorium im. Rimskiego-Korsakowa
  w Petersburgu

   

  65

  Tablica ku czci Henryka Wieniawskiego
  w Konserwatorium Petersburskim

  1835-1880

  Państwowe Konserwatorium im. Rimskiego-Korsakowa
  w Petersburgu

  6.10.2005

  66

  Cenotaf Marii Szymanowskiej w nekropolii mistrzów sztuk obok Ławry Aleksandra Newskiego

  Słowa z "Gościa kamiennego", które
  A. Puszkin wpisał
  do pamiętnika pianistki

  Nabierieżnaja reki Monsatyrki 1

  26.09.2010

  67

  Tablica pamiątkowa Stanisława Kierbedzia
  na moście Błagowieszczeńskim

   

  Sankt Petersburg

  15.08.2007

  68

  Tablica pamięci biskupa Antoniego Maleckiego w kościele Św. Stanisława
  i na Domu Kierbedzia

  W tym domu/ w latach 1913-1918/ żył i pracował/ założyciel/
  przytułku/ dla chłopców/ ksiądz/ Antoni/ Małecki

  Sankt Petersburg

  16.01.2000 - tablica w kościele
  2006 - tablica na Domu Kierbedzia

  69

  Tablica fundacyjna kościoła św. Stanisława

  Ten rzymskokatolicki kościół został ufundowany, wyposażony i poświęcony
  w Pietropolu w święto Wniebowstąpienia w 1825 roku od Narodzenia Chrystusa, 7 maja

  Sankt Petersburg, kościół św. Stanisława

   

  70

  Tablica ku czci papieża Jana Pawła II w kościele św. Stanisława

   

  Sankt Petersburg, kościół św. Stanisława

  2000

  71

  Miejsce pochówku abpa Stanisława Bohusz Siestrzencewicza w
   kościele św. Stanisława

  Hic claudutir urna Stanislaus Siestrzencewicz-Bohusz…

  Sankt Petersburg, kościół św. Stanisława

   

  72

  Tablica pamiątkowa ku czci Polaków więźniów twierdzy w Szlisselburgu

  Przed tronem Wszechmogącego…

  Szlisselburg (obwód leningradzki)

  1998

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: